Pred jesenskim izpitnim rokom SM in PM 2021

nazaj

datum: 23.08.2021

kategorija: Splošna matura

V jutri, 24. avgusta, bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah potekal prvi dan jesenskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

Splošna matura

K splošni maturi se je prijavilo 1199 kandidatov (lani 1399); prijavljeni kandidati bodo v jesenskem izpitnem roku opravljali izpite iz 32 različnih predmetov. 254 kandidatov splošno maturo opravlja prvič (lani 243), 113 kandidatov opravlja splošno maturo ponovno v celoti, 382 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita (lani 521). Drugi del izpitov opravlja 102 kandidatov, ki splošno maturo 2021 opravljajo v dveh delih. Letos v jesenskem izpitnem roku 131 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu.

V skladu s koledarjem splošne mature letošnji jesenski rok poteka v sedmih dneh. Pisni izpit iz matematike bo potekal v sredo, 25. avgusta. Kandidati bodo pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov od četrtka, 26. do ponedeljka, 31. avgusta.

Od torka, 24. avgusta do petka, 3. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 16. septembra na šolah. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Poklicna matura

Pri poklicni maturi se je k jesenskemu izpitnemu roku prijavilo 1990 kandidatov (lani 2322) s 137 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati izpit iz tretjega predmeta poklicne mature opravljali po naslednjem razporedu: iz matematike v sredo, 25. avgusta, iz angleščine, iz nemščine in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v petek, 27. avgusta.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v torek, 31. avgusta.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta opraviti izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Od torka, 24. avgusta do petka, 3. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 9. septembra.

Dodatni maturitetni izpiti

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 215 kandidatov (lani 365), največ pri sociologiji, psihologiji, angleščini, zgodovini in matematiki.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj