Sklep MIZŠ in potrditev Predloga prilagoditev splošne mature

nazaj

datum: 10.12.2021

kategorija: Splošna matura

V Uradnem listu RS št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021 je bil objavljen Sklep MIZŠ o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2021/2022. Na podlagi omenjenega sklepa je veljaven potrjen Predlog prilagoditev za splošno maturo, ki ga je Državna komisija za splošno maturo sprejela že v mesecu novembru in je bil objavljen 8. 11. 2021.

nazaj