Izvajalcem ugotavljanja in preverjanja NPK

nazaj

datum: 25.03.2010

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

NAVODILA ZA DELO

Izvajalci ugotavljanja in preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri svojem delu med drugim:
 • razpišete roke preverjanja in potrjevanja,
 • nudite svetovanje pri sestavi zbirne mape,
 • obveščate člane komisije, kandidate,
 • nudite administrativno-tehnično pomoč,
 • izdajate certifikate,
 • vodite evidence o izdanih certifikatih,
 • letno poročate Državnemu izpitnemu centru.


Izvajalci ugotavljanja in preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri svojem delu upoštevate predvsem:
 • Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 UPB2 in ZNPK-C, št. 85/09)

 • Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 26/01, 77/03, 107/05 in 40/07)

 • Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Ur. list RS, št. 13/01, št. 97/03, št. 108/04, 18/05, št. 57/07)

 • Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01, št. 97/03, št. 108/04,št. 117/05, št. 57/07)

 • Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu (Uradni list RS, št. 97/03, št. 57/07)


Podpora pri delu
Za podporo pri vodenju evidenc o izdanih certifikatih v Nacionalnem informacijskem središču je odgovorna Tanja Logar, Center RS za poklicno izobraževanje, tel.: 01/5864 268, e-naslov: . Prejeli boste geslo in navodila za delo.

Za kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti je odgovorna Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje, e-naslov: , tel. 01/5864 249.

Za imenovanje komisij za preverjanje in potrjevanje je odgovorna Jelka Kozjak Jezernik, Državni izpitni center, tel. 01-5484 636, e-naslov: .

Za vpis v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je odgovorna Andreja Ogrin, Državni izpitni center, e-pošta: , tel: 5484 626.

Dodatne informacije dobite še na spletnih straneh:
http://www.nrpslo.org/
http://www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/nazaj