Anketa - Evalvacija certifikatnega sistema

nazaj

datum: 11.05.2010

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

Spoštovani člani in članice komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij!

Andragoški center Slovenije izvaja projekt »Evalvacija certifikatnega sistema: Vpliv na razvoj izobraževanja odraslih in individualno zaposljivost«.

V okviru projekta, katerega naročnik je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, se želi med drugim ugotoviti, kako ocenjujete certifikatni sistem njegovi ključni akterji – člani komisij za preverjanje in potrjevanje, imetniki certifikatov in izvajalci postopkov preverjanja.

Da bi dobili čim bolj verodostojno informacijo, prosimo vse člane in članice komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, da izpolnite anonimni vprašalnik.

Ker Državni izpitni center ravno v tem času pripravlja pobudo za prenovo programa usposabljanja za delo v komisijah, so vprašalniku v drugem delu dodana tudi vprašanja, s katerimi želimo pridobiti vaše mnenje o programu usposabljanja in o morebitnih potrebnih spremembah.

Anketiranje poteka od 5. 5. do 17. 5. 2010.

Prosimo vas, da navodilo o načinu izpolnjevanja vprašalnika, ki ste ga prejeli po elektronski ali navadni pošti upoštevate.

Andragoški center zagotavlja anonimnost odgovorov. Za vse morebitne dodatne informacije so na voljo na tel. št. 01 / 584 25 83 ali na elektronskem naslovu metka.svetina@acs.si. O rezultatih projekta vas bo obvestil Andragoški center po elektronski pošti.

Vaše sodelovanje je za nas izredno dragoceno in se vam zanj iskreno zahvaljujemo!
nazaj