Sporočilo o objavi podzakonskih aktov s področja NPK

nazaj

datum: 11.05.2010

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

Članice in člane komisij ter izvajalce preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij obveščamo, da so bili dne, 7. 5. 2010 v Uradnem listu št. 37/10 objavljeni novi podzakonski akti:
  • Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence,
  • Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
  • Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Podzakonski akti stopijo v veljavo z objavo v Uradnem listu RS. Postopki preverjanja in potrjevanja, ki so se začeli pred objavo novih podzakonskih aktov se izpeljejo po starem.


nazaj