Izvajalcem NPK-socialni oskrbovalec na domu

nazaj

datum: 03.09.2010

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

Spoštovani, minister za delo, družino in socialne zadeve je 22.7.2010 sprejel in objavil obnovljeni katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo socialni oskrbovalec na domu.

Materialni pogoji za izvajanje preverjanja in potrjevanja so spremenjeni v naslednjih točkah: (a) lutka je potrebna za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja, (b) zdravstveno-tehnični pripomočki (bergle, hodulje, palica, invalidski voziček, bolniška postelja, trapez, mizica, sobno stranišče, nastavek za straniščno školjko, dvigalo) in pribor za osebno higieno.

Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij v 7. členu določa, da mora izvajalec po spremembi kataloga Državnemu izpitnemu centru predložiti dokazila o izpolnjevanju spremenjenih pogojev, med katera sodijo najmanj dokazila iz prve in pete alineje prvega odstavka 6. člena. To sta: (1) izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev, ki je objavljena na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije, (2) obrazec s podatki o izpolnjevanju materialnih in drugih pogojev, ki je objavljen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije in iz katerega izhaja, da vlagatelj izpolnjuje s katalogom določene materialne pogoje za kvalifikacijo, za katero se vpisuje v register.

Če pa ne razpolaga z ustreznimi materialnimi pogoji, mora v skladu z drugim odstavkom 6. člena omenjenega pravilnika priložiti tudi (3) pogodbo o zagotovitvi pogojev za izvajanje neposrednega preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah, v primeru, da že sklenjena pogodba ne pokriva zgoraj navedene dodatne materialne pogoje.

Pozivamo vas, da v roku 30 dni od prejema tega dopisa predložite potrebno dokumentacijo. Državni izpitni center bo po prejemu dokazil in na podlagi že obstoječih dokazil iz 6. člena tega pravilnika izdal odločbo o vpisu v register.

S spoštovanjem
Andreja Ogrin, svetovalka direktorja za nacionalne poklicne kvalifikacije
nazaj