Pred jesenskim izpitnim rokom SM in PM 2017

nazaj

datum: 23.08.2017

kategorija: RIC

V četrtek, 24. avgusta, bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah potekal prvi dan jesenskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

Splošna matura

K splošni maturi se je prijavilo 1.881 kandidatov (lani 2.113); prijavljeni kandidati bodo v jesenskem izpitnem roku opravljali izpite iz 42 različnih predmetov. 445 kandidatov splošno maturo opravlja prvič (lani 595), 209 kandidatov opravlja splošno maturo ponovno v celoti, 657 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita (lani 633). Drugi del izpitov opravlja 109 kandidatov, ki splošno maturo 2017 opravljajo v dveh delih. Letos v jesenskem izpitnem roku 170 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu.

V skladu s koledarjem splošne mature letošnji jesenski rok poteka v šestih dneh. Pisni izpit iz matematike bo potekal v petek, 25. avgusta. Kandidati bodo pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov od sobote, 26. do srede, 30. avgusta.

Od četrtka, 24. avgusta do ponedeljka, 4. septembra bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 15. septembra na šolah. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Poklicna matura

Pri poklicni maturi se je k jesenskemu izpitnemu roku prijavilo 2.933 kandidatov (lani 3.022) s 142 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati izpit iz tretjega predmeta poklicne mature opravljali po naslednjem razporedu: iz matematike v petek, 25. avgusta, iz angleščine, iz nemščine in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v torek, 29. avgusta.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v četrtek, 31. avgusta.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta opraviti izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Od četrtka, 24. avgusta do ponedeljka, 4. septembra bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 8. septembra.

Dodatni maturitetni izpiti

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 285 kandidatov (lani 307), največ pri sociologiji, psihologiji, angleščini, zgodovini in matematiki.

 

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj