english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Za izvedbo zaključnega izpita so imenovani naslednji organi:

  • Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI),
  • šolska komisija za zaključni izpit (ŠK ZI),
  • šolske izpitne komisije za zaključni izpit (ŠIK ZI).

Državna komisija za zaključni izpit
Državna komisija za zaključni izpit ima predsednika ter osem članov; od tega predstavnika ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, predstavnika Zavoda RS za šolstvo, predstavnika Centra za poklicno izobraževanje, dva predstavnika pristojnih zbornic, predstavnika reprezentativnih sindikatov ter dva predstavnika s poklicnih šol.

člani
Karmen Fortuna Jefim, predstavnica zbornice
Mitja Korunovski, predstavnik zbornice
Tomaž Krajnc, predstavnik ZRSŠ
Iztok Leskovar, predstavnik šole
Ljubica Lukan, predstavnica MIZŠ
Darinka Martinčič Zalokar, predstavnica šole
Sonja Mlinarič, predstavnica sindikata
Florjan Šamec, predsednik, predstavnik strokovne javnosti
Breda Zupanc, predstavnica CPI


Državna komisija: 

  • koordinira, usklajuje in spremlja pripravo in izvedbo zaključnega izpita (ZI),
  • določi seznam članov šolskih komisij za zaključni izpit (ŠK ZI) ter šolskih izpitnih komisij za zaključni izpit (ŠIK) iz vrst delodajalcev,
  • sprejme vmesno in letno poročilo o zaključnem izpitu.


Strokovno, tehnično in administrativno podporo DK ZI nudi Državni izpitni center, ki med drugim na osnovi lastne spletne aplikacije in izdelane metodologije pripravlja in spremlja statistiko uspeha dijakov ob zaključku izobraževanja. Sodeluje pri pripravi vmesnega in letnega poročila o zaključnem izpitu za posamezno šolsko leto.

Šolska komisija za zaključni izpit
Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija, ki jo imenuje ravnatelj.
Sestavljajo jo predsednik (to je ravnatelj, v organizacijah za izobraževanje odraslih pa vodja
izobraževanja odraslih), namestnik in najmanj trije člani. Eden od članov je lahko iz vrst delodajalcev s seznama, ki ga določi DK ZI.
Šolska komisija v sodelovanju z zbornicami in delodajalci določi kraj opravljanja izdelka oziroma storitve in zagovora.
Mandat šolske komisije traja eno šolsko leto.
Administrativna in strokovna dela za šolsko komisijo opravlja tajnik ŠK ZI.

Šolska izpitna komisija za zaključni izpit
Za izvedbo izpitov (pisni in ustni izpit, izdelek oziroma storitev in zagovor) ravnatelj imenuje ŠIK ZI. Za izvedbo izpitov lahko ravnatelj imenuje več ŠIK ZI. ŠIK ZI lahko deluje, če so navzoči predsednik, izpraševalec in najmanj en član.
Sestavljena je iz predsednika, izpraševalca in najmanj enega člana. Eden od članov je lahko iz vrst delodajalcev s seznama, ki ga določi DK ZI.
Mandat ŠIK ZI traja eno šolsko leto.
 

 

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

Nadja Zgonik, Anton Starc, Tanja Mastnak, Snežana Sotlar
9.18€
Zbirka maturitenih nalog z rešitvami in prilogami
16.50€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017
14.71€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
Vzorci izpitnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka maturitetnih nalog z besedili in rešitvami 2012-2018
14.71€
 
 
 
zastavi vprašanje
2 + 2 =

manjša pisava
večja pisava
natisni stran
komisije

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>