english
domov
zemljevid strani
kolofon
 


cena: 14.71€
Kemija 2011-2016
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016

format A4, 355 strani, EAN 9789616899260

Zbirka je zasnovana kot delovni zvezek in omogoča samostojno preverjanje in utrjevanje znanja kemije. Avtorji so nekatere maturitetne naloge delno spremenili in dodali nekaj novih.
cena: 14.71€
Angleščina, bralno razum. ter pozn. in raba jezika
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011–2016

format A4, 287 strani, EAN 9789616899277

V zbirki so zbrane naloge prve izpitne pole s prejšnjih matur, razdeljene na osnovno in višjo raven. Na koncu so dodane še rešitve.

 

>>cena: 11.00€
Angleščina, preverjanje pisnega sporočanja na
splošni maturi

format A4, 109 strani, EAN 9789616899413

V zbirki avtorji podajo podrobnejšo interpretacijo meril za ocenjevanje izpitnih pol 3A in 3B. Podrobno predstavijo osnovna navodila in elemente, ki se preverjajo na osnovni in višji ravni preverjanja, temu sledita še prikaz in razlaga izpitne iztočnice ter seveda analiza izbranih pisnih sestavkov.

Uporabili so sestavke kandidatov, ki so bili v različnih obdobjih izbrani za postopke moderacije in standardizacije posameznega izpitnega roka.

Zbirka bo koristila učiteljem, ki poučujejo v maturitetnih programih in bodočim maturantom pri pisanju sestavkov.

 

 

>>cena: 14.71€
Biologija 2012-2017
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017

format A4, 343 strani, EAN 9789616899406

Zbrane naloge maturitetnih izpitov od leta 2012 do leta 2017 so urejene po tematskih sklopih, kot jih obsega učni načrt in so vsebinsko usklajene z gesli v Predmetnem izpitnem katalogu za geografijo od leta 2016 naprej. Ob koncu vsakega tematskega sklopa so podane še rešitve nalog.

Dijakom bo zbirka v obliki delovnega zvezka v pomoč pri pripravi na izpit iz biologije na splošni maturi in pri utrjevanju srednješolskega znanja.

>>cena: 14.71€
Fizika 2012-2017
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017

format A4, 536 strani, EAN 9789616899420

Zbrane naloge maturitetnih izpitov od leta 2012 do leta 2017 so razporejene v skladu  z veljavnim predmetnim izpitnim katalogom v poglavja, na  koncu vsakega poglavja so podane še rešitve nalog.

Dijakom bo zbirka v obliki delovnega zvezka v pomoč pri pripravi na izpit iz fizike na splošni maturi in pri utrjevanju srednješolskega znanja.

 

 

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 1-2/2011
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>

fnm 1-2/2012

cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 1-2/2012
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 1-4/2014
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 3-4/2011
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.00€
FNM - Filozofija na maturi 3-4/2012
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 8,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 4.50€
FNM Filozofija na maturi 1-4/2018
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

znižano 50 %, redna cena 9,00 EUR

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 9.00€
FNM Filozofija na maturi 1-4/2019
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 10.00€
FNM Filozofija na maturi 1-4/2020
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 10.00€
FNM Filozofija na maturi 1-4/2021
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente

Revija je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz filozofije, njihovim učiteljem, študentom in vsem, ki jih filozofija zanima. Objavlja prva filozofska razmišljanja dijakov in študentov, članke učiteljev, slovenskih filozofov vseh usmeritev, pridobila pa si je tudi stalni krog tujih sodelavcev.

Revija izhaja že od leta 1994 in se je izkazala kot dragocen dopolnilni vir pri pripravah na maturo iz filozofije.

>>cena: 16.50€
Geografija 2012-2015
Zbirka maturitenih nalog z rešitvami in prilogami

format A4, naloge 210 strani, priloge in rešitve 260 strani, EAN 9789616899185

V zbirki Geografija so zbrane naloge maturitetnih izpitov od leta 2012 do leta 2015. Vsebinsko sledi Predmetnemu izpitnemu katalogu za geografijo in je razdeljena na dva dela. Prvi del je zasnovan kot delovni zvezek z maturitetnimi nalogami, drugi del pa dopolnjuje prvega in vsebuje barvne priloge ter rešitve.

Dijakom bo zbirka v pomoč pri pripravi na izpit iz geografije na splošni maturi in pri utrjevanju srednješolskega znanja.

 

>>cena: 6.60€
Italijanski jezik
Slovnične strukture, besedje, kontrastiranje

Dodatek k predmetnemu izpitnemu katalogu za maturo
avtorice Karmen Janowsky, dr. Tjaša Miklič, Tanja Rogovič Bičič, Vasilka Stanovnik, Neva Šečerov, Vlasta Žorž
15,7 x 22,8 cm, 232 strani, EAN 9789616322126

znižano 50 %, redna cena 13,19 EUR

V knjigi so sistematično obdelana področja: Slovnične strukture, Besedje in Kontrastiranje. Uporabna je kot priročnik in učbenik za učitelje in za dijake.

>>cena: 14.71€
Matematika 2012-2019
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami

format A4, 248 strani, EAN 9789616899598

V zbirki so zbrane naloge osnovne in višje ravni zahtevnosti od leta 2012 do leta 2019, urejene v skladu s Predmetnim izpitnim katalogom za splošno maturo za matematiko. Na koncu vsakega poglavja so rešitve nalog in navodila za ocenjevanje.

Matura iz matematike bo od leta 2021 nekoliko spremenjena, zato so na koncu zbirke avtorji dodali še poglavje Dodatek s primeri novih nalog. Dodane so še formule, ki bodo v bodoče priložene izpitnim polam in jih bodo kandidati med pisanjem izpita lahko uporabljali.

 

>>cena: 14.81€
Mehanika, zbirka nalog z rešitvami za
1.,2.,3. in 4. letnik programa strojni tehnik

16,9 x 24 cm, 255 strani, EAN 9789616120753

Zbirka nalog bo dijakom omogočila razširitev in utrditev znanja iz mehanike. Naloge si vsebinsko sledijo tako, da dijak postopno pridobiva znanje in utrjuje reševanje problemov iz mehanike ter uporablja znanje iz drugih tehniških ved.

Avtorji so bivši člani komisije za mehaniko.

>>cena: 14.71€
Slovenščina, razčlemba neum. besedila
Zbirka maturitetnih nalog z besedili in rešitvami 2012-2018

format A4, naloge 145 strani, besedila in rešitve 117 strani, EAN 9789616899482

V zbirki so zbrane naloge 14 izpitnih rokov izpitne pole 2 od leta 2012 do leta 2018, urejene po dveh merilih. Tako lahko rešite celotno izpitno polo določenega izpitnega roka ali pa rešujete naloge po posameznih jezikovnih ravninah (besedilo in sporočanje, glasoslovje in pravorečje, besedoslovje, besedotvorje, oblikoslovje, skladnja in nadpovedna skladnja, pravopis in slog, tvorjenje neumetnostnih besedil).

 

 

>>cena: 7.36€
Slovenščina, razčlemba neum. besedila 2005-2010
Zbirka maturitetnih nalog z besedili in rešitvami 2005-2010

50 % znižano, redna cena 14,71 EUR

format A4, naloge 110 strani, besedila in rešitve 79 strani, EAN 9789616322935

V zbirki je zajetih 12 jezikovnih izpitnih pol s splošne mature po dveh merilih. Tako lahko rešite celotno izpitno polo določenega izpitnega roka ali pa rešujete naloge po poglavjih.
 

>>cena: 9.18€
Umetnostna zgodovina – Izbrani temeljni spomeniki za SM
Nadja Zgonik, Anton Starc, Tanja Mastnak, Snežana Sotlar

format A4, 122 strani, EAN 9789616322980

V knjigi je 49 izbranih temeljnih spomenikov razvrščenih po zaporedju v predmetnem izpitnem katalogu. Podani so izčrpni podatki o umetninah: opis, oblikovna analiza, vsebinsko razčlenjevanje, okoliščine nastanka in pomen umetnine ter njeno sporočilo.  

Knjiga bo dijakom bo v pomoč pri odgovorih na vprašanja esejskega tipa.

>>cena: 2.30€
Zbirka formul, veličin in preglednic iz mehanike
Jože Stropnik s sodelavci

format 14,7 x 21 cm, 48 strani, EAN 9789616322942

Namenjena je dijakom tehniških gimnazij in strojnih srednjetehniških šol kot pomoč pri reševanju nalog iz mehanike. Izbor formul in tabel je takšen, da bo zbirka koristila dijakom pri pouku in tudi pri maturitetnem izpitu iz mehanike.

Predmetna komisija za mehaniko je sprejela sklep, da lahko dijaki pri maturi uporabljajo samo to zbirko formul.

 

>>cena: 16.50€
Zgodovina 2012-2019
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami in prilogami

format A4, naloge 226 strani, priloge in rešitve 276 strani, EAN 9789616899543

Knjiga je razdeljena na dva dela: v prvem zvezku so zbrane naloge, v drugem pa barvne priloge in rešitve.

Vsebinsko sledi Predmetnemu izpitnemu katalogu za zgodovino, tako da so naloge razvrščene v štiri poglavja: Obča in narodna zgodovina starega veka, Obča in narodna zgodovina od srednjega veka do konca 18. stoletja, Obča in narodna zgodovina 19. stoletja ter Obča in narodna zgodovina 20. stoletja.

V okviru posameznega poglavja so naloge še dodatno razvrščene v podpoglavja.

Naloge so poleg vprašanj polne raznovrstnega, za vsakega zgodovinarja nepogrešljivega slikovnega gradiva, zemljevidov, grafov, slik, fotografij, preglednic ipd. ter besedil, brez katerih na zastavljena vprašanja največkrat niti ni mogoče odgovoriti, zato vam avtorji priporočajo, da jih pozorno pregledate.

Zbirka nalog bo v pomoč dijakom in učiteljem pri utrjevanju snovi iz zgodovine.

 

 

>>

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016
14.71€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami in prilogami
16.50€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011–2016
14.71€
Vzorci izpitnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka maturitenih nalog z rešitvami in prilogami
16.50€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
14.71€
 
 
 
zastavi vprašanje
2 + 1 =

manjša pisava
večja pisava
natisni stran
založba

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>