Vpogledi in ugovori po jesenskem roku SM 2007

nazaj

datum: 18.10.2007

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so opravljali jesenski rok splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 410 kandidatov, in sicer pri 786 izpitih. Po opravljenem vpogledu je 261 kandidatov vložilo ugovor na oceno pri enem ali pri več predmetih, 17 kandidati pa je ugovarjalo tudi na izračun izpitne ocene.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na sejah v petek, 12. oktobra in v sredo, 17. oktobra, obravnavala ugovore 261 kandidatov pri 340 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete je sprejela odločitev, da se 37 kandidatom pri 75 izpitih ocena izboljša, od teh je 33 kandidatov po uspešno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. DK SM bo kandidatom po zadnji seji poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov danes, 18. oktobra, sklepe DK SM pa bodo prejeli naknadno.


Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj