Podaljšanje evidentiranja za preds. in člane DPK SM za ITM