Vpogledi in ugovori po spomladanskem roku SM 2008 - 1. seja

nazaj

datum: 12.08.2008

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 14. julija seznanjeni z rezultati.

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1.441 kandidatov (lani 1.639) vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Do sedaj je po opravljenem vpogledu 739 kandidatov (lani 819) vložilo ugovor pri enem ali pri več predmetih, od tega je 28 kandidatov ugovarjalo na izračun izpitne ocene. Skupno število do sedaj vloženih ugovorov po izpitih je 1.116 (lani 1.198), kar predstavlja 2,4 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem roku.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na seji danes, v torek, 12. avgusta, obravnavala ugovore 616 kandidatov pri 868 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete je sprejela odločitev, da se 143 kandidatom pri 166 izpitih ocena izboljša, od teh je 26 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. DK SM bo 616 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov jutri, 13. avgusta 2008.

Za reševanje ugovorov na ocene pri splošni maturi je sicer predpisan 60-dnevni rok, vendar se bomo na Državnem izpitnem centru in v DK SM potrudili, da bi tudi ostale kandidate, ki so vložili ugovore na ocene, čim prej seznanili s sklepi DK SM o rešitvi njihovih ugovorov. Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost posredoval po naslednji seji DK SM, ki bo predvidoma 19. avgusta 2008.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj