Vpogledi, ugovori, računske idr. napake pri SM 2011

nazaj

datum: 12.08.2011

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 13. julija seznanjeni z rezultati.

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1.400 kandidatov (lani 1.459) vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Po opravljenem vpogledu je 683 kandidatov (lani 761) vložilo ugovor pri enem ali pri več predmetih, od tega je 17 kandidatov ugovarjalo na izračun izpitne ocene. Skupno število vloženih ugovorov po izpitih je 1.012 (lani 1.113), kar predstavlja približno 2,5 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem roku.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na seji v četrtek, 11. avgusta, obravnavala ugovore 644 kandidatov pri 920 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete je sprejela odločitev, da se 180 kandidatom pri 200 izpitih ocena izboljša, od teh je 32 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. DK SM bo 644 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov danes, 12. avgusta 2011.

Za reševanje ugovorov na ocene pri splošni maturi je predpisan 60-dnevni rok, vendar se bomo na Državnem izpitnem centru in v DK SM potrudili, da bi tudi ostale kandidate, ki so vložili ugovore na ocene, čim prej seznanili z odločitvijo DK SM o rešitvi njihovih ugovorov. Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost posredoval po naslednji seji DK SM, predvidoma 18. avgusta 2011.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj