Predpreizkus 2005

nazaj

datum: 11.03.2005

kategorija: Poklicna matura

V soboto, 12. marca 2005, se bosta izvajala predmaturitetni preizkus splošne mature in predpreizkus poklicne mature za kandidate v srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih.


Splošna matura
Dijaki bodo opravljali enoten predmaturitetni preizkus iz enega predmeta skupnega dela splošne mature, ki ga vsako šolsko leto posebej določi Državna komisija za splošno maturo. Tako bo v soboto, 12. marca, na 84 gimnazijah in šolah z gimnazijskim programom potekal obvezni del predmaturitetnega preizkusa iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine. Predmaturitetni preizkus bo ta dan opravljalo 11.250 četrtošolcev. Preizkus bodo opravljali v skladu z maturitetnimi pravili, na enak način kot v spomladanskem oziroma jesenskem roku splošne mature 2005.

Predmaturitetne preizkuse iz ostalih maturitetnih predmetov bo organizirala vsaka šola posebej, glede na razpoložljiv čas in svoje možnosti, predvidoma do konca meseca marca.


Poklicna matura
Na 141 šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih bo 12.084 kandidatov zaključnih letnikov opravljalo predpreizkus iz matematike ali tujega jezika.

Predpreizkus bodo kandidati opravljali v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi in Navodili o izpitnem redu pri poklicni maturi, na enak način kot na rednih rokih poklicne mature 2005. S tem bodo kandidati, učitelji, ocenjevalci in člani šolskih maturitetnih komisij za poklicno maturo seznanjeni z vsebino in postopki izvedbe pisnega dela poklicne mature. Predpreizkus za poklicno maturo je namenjen tudi udeležencem izobraževanja odraslih.


Izdelke pisnega izpita pri splošni in poklicni maturi bodo točkovali učitelji teh predmetov na šoli, v skladu z navodili za ocenjevanje. Učitelji bodo kandidate seznanili z navodili za ocenjevanje in z rezultati nalog.

Zadnji dan za prijavo kandidatov na spomladanski rok splošne in poklicne mature je 2. april – na šoli. Spomladanski rok splošne mature se začne 9. maja s pisanjem šolskega eseja pri slovenščini, italijanščini ali madžarščini. Pisni izpiti iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine pri poklicni maturi in drugi deli izpitov iz naštetih predmetov pri splošni maturi, se pričnejo 1. junija.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj