Ponovno povabilo k evidentiranju preds. in članov DPK SM