Po zimskem roku PM 2008

nazaj

datum: 16.03.2009

kategorija: Poklicna matura

K zimskemu roku poklicne mature, ki je potekal od 9. do 27. februarja 2009, se je prijavilo skupaj 2.661 kandidatov. Izpitov se je na 149 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 1.747 kandidatov (lani 1.670), od tega 166 dijakov in 1.581 odraslih.

Poklicna matura ima obvezni in izbirni del. Obvezni del obsega prvi in drugi predmet poklicne mature; prvi predmet poklicne mature predstavlja izpit iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine, drugi predmet poklicne mature pa izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta. Izbirni del obsega tretji in četrti predmet poklicne mature; tretji predmet poklicne mature predstavlja izpit iz matematike ali tujega jezika (angleščine, nemščine ali italijanščine). Četrti predmet poklicne mature predstavlja izdelek oziroma storitev ali seminarska naloga z zagovorom v skladu z izobraževalnim programom, v katerem se opravlja poklicna matura.
V celoti je zimski rok poklicne mature prvič opravljalo 665 kandidatov. To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 665 kandidatov (336 deklet in 329 fantov), ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je poklicno maturo uspešno opravilo 512 kandidatov oz. 77,0 % (lani 70,5 %).

Kandidati so bili z rezultati zimskega roka poklicne mature seznanjeni na svoji šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih 3. marca 2009.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj