Ponovno povabilo k evidentiranju predsednikov in članov DPK SM