Povabilo k evidentiranju predsednikov in članov DPK PM