Vabilo na 4. strokovni posvet o maturi

nazaj

datum: 12.11.2012

kategorija: RIC

Vabimo vas, da se udeležite 4. strokovnega posveta o maturi, ki bo 23. novembra 2012 v Veliki dvorani Konservatorija za glasbo in balet, Ižanska 12, Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.
 

Gradivo posveta:
Predlog izboljšav zaključkov srednješolskega izobraževanja
 

Gradivo 4. strokovnega posveta o maturi
Analiza stanja 2012, splošna – poklicna matura - mag. Irena Bahovec
Splošna matura na Slovenskem: včeraj, danes, jutri  - red. prof. dr. Valentin Bucik
Predlog zasnove maturitetnega izpita iz temeljnega strokovnega znanja – Breda Zupanc
Zunanje preverjanje znanja v Sloveniji in svetu – dr. Darko Zupanc
MATURA (Predlog izboljšav zaključkov srednješolskega izobraževanja) - Delovna skupina za pripravo Zakona o maturi na podlagi predlogov in dopolnitev Državne komisije za splošno maturo in Državne komisije za poklicno maturo

Poročilo o delu skupine A - Sistemska ureditev mature in vpliv sprememb na delo v srednjih šolah
Priloga poročilu skupine A
Poročilo o delu skupine B – Priprava izpitov za splošne predmete mature in izbirne predmete na dveh ravneh zahtevnosti
Poročilo o delu skupine C – Priprava izpitov na strokovnoteoretičnih področjih (sedanje poklicne mature)
Poročilo o delu skupine D – Interni deli maturitetnih izpitov
Zaključno poročilo vseh skupin

 

Vse pripombe in predloge na vsebino 4. strokovnega posveta o maturi, lahko posredujete na

nazaj