SMERNICE ZA SPREMLJANJE ZAKONITOSTI IN STROKOVNOSTI DELA KOMISIJ ZA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK

nazaj

datum: 29.01.2019

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

Državni izpitni center  v skladu z 9. členom Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 77/18) objavlja Smernice za spremljanje zakonitosti dela članov komisij, ki so objavljene na strani

https://www.ric.si/kvalifikacije/clani_komisij/usposabljanje/

nazaj