Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednike državnih predmetnih komisij za poklicno maturo za VETERINARSTVO, ŽIVILSTVO IN PREHRANO ter NARAVOVARSTVO - ponovni poziv