Razpis za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK

nazaj

datum: 13.02.2007

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

Državni izpitni center objavlja v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah – ZNPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 1/07) razpis za člane komisij za preverjanje in potrjevanje naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

ID poklica – naziv poklica:
5820.003.4.1 – Cestni preglednik/cestna preglednica
6210.002.4.1 – Čebelar/čebelarka
2150.004.4.1 – Čipkar/čipkarica
5420.002.2.1 – Delavec/delavka za preprosta konfekcijska dela
8110.001.5.1 – Dietni kuhar/dietna kuharica
5220.002.6.1 – Dispečer/dispečerka v centru vodenja elektroenergetskega sistema (ES)
8140.001.4.1 – Hišnik vzdrževalec/hišnica vzdrževalka
8140.003.4.1 – Hišnik/hišnica
5410.009.3.1 – Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način
4810.001.5.1 – Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
5820.010.3.1 – Izvajalec/izvajalka betonskih del
5820.011.3.1 – Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj
5820.009.3.1 – Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
2150.005.5.1 – Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka
2150.009.5.1 – Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka
8120.002.5.1 – Krupje/krupjejka
8150.005.4.1 – Maniker/manikerka
8150.001.5.1 – Maser/maserka
5210.004.4.1 – MIG/MAG-varilec/varilka
2150.011.5.1 – Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka
2140.004.5.1 – Modni stilist/modna stilistka
2130.007.5.1 – Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
8400.003.6.1 – Odgovorna oseba v cestnem prometu
2130.008.5.1 – Operater/operaterka multimedijskih naprav
5210.005.5.1 – Operater/operaterka na CNC - stroju
8400.004.4.1 – Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga
8610.008.5.1 – Operater/operaterka varnostno-nadzornega centra
7250.002.6.1 – Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja
2150.008.5.1 – Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka
8150.002.5.1 – Pediker/pedikerka
5210.001.4.1 – Plamenski varilec/plamenska varilka in spajkalec/spajkalka
6210.008.4.1 – Poljedelec/poljedelka
8610.009.6.1 – Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
6210.001.4.4 – Predelovalec/predelovalka mesa
6210.001.4.3 – Predelovalec/predelovalka mleka
5410.001.3.1 – Predelovalec/predelovalka sadja
7270.002.4.1 – Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije
7270.003.4.1 – Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin
7270.001.4.1 – Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji
7260.001.5.1 – Refleksoterapevt/refleksoterapevtka
5210.002.4.1 – Ročno obločni/obločna varilec/varilka
6210.010.4.1 – Sadjar/sadjarka
5200.001.5.1 – Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka
7620.001.4.1 – Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
5220.003.5.1 – Stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki
5420.001.3.1 – Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka
5210.003.4.1 – TIG varilec/varilka
7620.002.6.1 – Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika
8120.001.5.1 – Turistični animator/turistična animatorka
8120.003.5.1 – Turistični informator/turistična informatorka
5430.001.3.1 – Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin
5210.006.3.1 – Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji
7270.006.3.1 – Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji
7270.004.3.1 – Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije
7270.008.3.1 – Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin
8610.006.6.1 – Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
8400.001.6.1 – Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga
8610.005.5.1 – Varnostni tehnik/varnostna tehnica
8610.001.3.1 – Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
8610.003.5.1 – Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
8610.007.6.1 – Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
8610.002.4.1 – Varnostnik/varnostnica
6210.011.4.1 – Vinogradnik/vinogradnica
8150.003.4.1 – Vizažist/vizažistka
8110.002.5.1 – Vodja cateringa
3400.005.6.1 – Vodja projekta
3400.004.5.1 – Vodja projektne naloge
8400.002.4.1 – Voznik/voznica v cestnem prometu
5820.002.2.1 – Vzdrževalec/vzdrževalka cest
5250.001.3.1 – Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka
7250.001.6.1 – Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
6210.012.4.1 – Zelenjadar/zelenjadarica
2150.006.5.1 – Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka
6210.009.4.1 – Živinorejec/živinorejka

Pogoji za pridobitev licence:
  • s katalogom določena kvalifikacija,
  • zadnjih pet let delovnih izkušenj v stroki,
  • opravljen program usposabljanja za člana komisije.


Kandidati se lahko prijavijo z izpolnjeno in kolkovano vlogo (upravni koleki v višini € 47,54). Vlogi morajo priložiti dokazilo o izobrazbi, dokazilo o delovnih izkušnjah in podpisano izjavo o samoizločitvi.

Vloga za pridobitev licence – word
Vloga za pridobitev licence – pdf
Izjava o samoizločitvi – word
Izjava o samoizločitvi – pdf

Podrobne informacije lahko dobijo na tel. 01/548 46 27 ali na e-naslovu slavko.lapanja@ric.si.
nazaj