Nadaljnja usposabljanja članov komisij s področja gozdarstva

nazaj

datum: 07.06.2012

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

12. 4. 2012 je bilo izvedeno nadaljnje usposabljanje za člane komisij za NPK s področja gozdarstva na Srednji šoli za gozdarstvo in lesarstvo Postojna.

Poročilo posveta in materiali posveta so objavljeni na http://www.ric.si/kvalifikacije/clani_komisij/usposabljanje/

nazaj