Nadaljnja usposabljanja članov komisij s področja gradbeništva

nazaj

datum: 07.06.2012

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

16. 5. 2012 je bilo izvedeno usposabljanje za člane komisij za NPK s področja gradbeništva.
Poročilo posveta, materiali ter navodila za preverjanje in potrjevanje so objavljena na http://www.ric.si/kvalifikacije/clani_komisij/usposabljanje/

nazaj