Nadaljnja usposabljanja članov komisij s področja zasebnega varovanja

nazaj

datum: 18.06.2012

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

12.6.2012 je bilo izvedeno nadaljnjo usposabljanje za člane komisij za področje zasebnega varovanja. Poročilo posveta in gradiva posveta so objavljena na http://www.ric.si/kvalifikacije/clani_komisij/usposabljanje/

nazaj