Glasbena umetnost

nazaj

glasbena umetnost
Strukture in opisi preizkusov znanja za šolsko leto 2024/2025 bodo objavljeni 2. septembra 2024.

2023 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2018 redni rok:
preizkus znanja
preizkus znanja – madžarska različica

navodila za vrednotenje
navodila za vrednotenje – madžarska različica

2014 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2012 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2012 naknadni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

nazaj