Objava tematskih sklopov za splošno maturo 2016

nazaj

datum: 03.02.2015

kategorija: Splošna matura

Skladno s koledarjem splošne mature so državne predmetne komisije določile tematske sklope za splošno maturo 2016.

Tematski sklopi za posamezen predmet so objavljeni na naši spletni strani (www.ric.si); do njih pridete tako, da izberete:

  • splošna matura
  • predmeti
  • v sezamu predmetov izberete želeni predmet
  • tematski sklop 2016


Za hitrejši dostop so v spodnjem seznamu zbrane povezave na vse tematske sklope, razpisane za leto 2016:
francoščina
glasba
italijanski kot maternščina
italijanščina kot tuji jezik
latinščina
madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
madžarščina kot maternščina
slovenščina
slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre)
španščina
teorija in zgodovina drame in gledališče

nazaj