Objava tematskih sklopov za splošno maturo 2017

nazaj

datum: 02.02.2016

kategorija: Splošna matura

Skladno s koledarjem splošne mature so državne predmetne komisije določile tematske sklope za splošno maturo 2017.

Tematski sklopi za posamezen predmet so objavljeni na naši spletni strani (www.ric.si); do njih pridete tako, da izberete:

  • splošna matura
  • predmeti
  • v sezamu predmetov izberete želeni predmet
  • tematski sklop 2017


Za hitrejši dostop so v spodnjem seznamu zbrane povezave na vse tematske sklope, razpisane za leto 2017:
francoščina
glasba
italijanščina kot materinščina
italijanščina kot tuji jezik
latinščina
madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
madžarščina kot materinščina
slovenščina
slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre)
španščina
teorija in zgodovina drame in gledališče

nazaj