Angleščina

nazaj

angleščina
struktura in opis preizkusa znanja za leto 2023
 

2022 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2021 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2020 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje (niso moderirana)

2019 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2018 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2017 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2016 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2015 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

navodila za vrednotenje

2014 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2013 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2013 naknadni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2011 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – italijanska različica

navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2011 naknadni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2009 redni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2009 naknadni rok:
preizkus znanja

navodila za vrednotenje

2007 redni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje
obrazci za točkovanje

2007 naknadni rok:
preizkus znanja

preizkus znanja – madžarska različica
navodila za vrednotenje

nazaj