english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah:

Informacije za učence in starše  2021/2022
Informacije za učence in starše – ital.  2021/2022
Informacije za učence in starše – madž. 2021/2022
 

Izhodišča NPZ v osnovni šoli
Navodila za izvedbo NPZ v osnovni šoli 2021/2022
Napotki za pripravo preizkusov znanja v osnovni šoli (v pripravi)
Terminološki slovarček NPZ (v pripravi)
Izbiranje tretjih predmetov na nacionalnem preverjanju znanja


Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in informacije o dosežkih pri NPZ za učence 6. in 9. razreda ter starše 2020/2021
Primer Dosežek učenca pri NPZ - informacija za učenca in starše

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je Državnemu izpitnemu centru v letu 2020/2021 dodelilo znanstvenoraziskovalno delovno nalogo izvedbe vprašalnika ob NPZ. Na podlagi tega smo šolam posredovali prošnjo s soglasjem in informacije za učence in njihove starše o pridobitvi soglasja za izpolnjevanje vprašalnika. Predvidoma v mesecu decembru 2021 bomo objavili poročilo in vprašalnik, katerega učenci, ki so oddali soglasje, izpolnjujejo.
 
Učiniki izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2020/2021 (2021)


Podrobne informacije o NPZ so objavljene na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjajo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2021/2022 in seznam šol.


E-ocenjevanje pri NPZ
Kratek vodnik po programu za e-ocenjevanje NPZ

 

Obvestila Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja
Obvestilo 1. - 13. februar 2014
Obvestilo 2. - 27. marec 2014
Obvestilo 3. - 15. maj 2019

 

Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/2021

Slovenščina
Preizkus znanja
Navodila za vrednotenje
Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz slovenščine

Italijanščine
Preizkus znanja
Navodila za vrednotenje
Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz italijanščine

Madžarščine
Preizkus znanja
Navodila za vrednotenje
Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz madžarščine

Matematika
Preizkus znanja
Navodila za vrednotenje
Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike

Poročilo o poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole v šolskem letu 2020/2021

Analiza anketnega vprašalnika za sodelujoče pri poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole


Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2019/2020
Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole se v šolskem letu 2019/2020 zaradi razglasitve epidemije Covid 19 v Sloveniji ni izvajal.

Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2018/2019

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju Državna komisija) je na podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2018/19 izvedla ponovno poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole.

Namen ponovnega poskusnega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je bil ponovno preveriti doseganje ciljev in standardov znanja pri matematiki in slovenščini ter dodatno ugotoviti stopnjo znanja pri nalogah višjih taksonomskih ravni, preveriti znanje učencev pri reševanju nalog ob umetnostnem besedilu v preizkusu znanja iz slovenščine, analizirati kakovost vrednotenja preizkusov in podati povratno informacijo o kakovosti vrednotenja.

Izvedba je v logističnem smislu potekala brez večjih težav ali posebnosti, odzivi s šol so bili zelo pozitivni, dosežki učencev pa spodbudni. Preizkus znanja iz slovenščine je pisalo 5185 učencev, iz matematike pa 5178. Skupni dosežek na poskusnem preverjanju znanja iz slovenščine je bil 71,32 odstotne točke, pri matematiki pa 58,64 odstotne točke.

Informacije o tem, kako uspešni so učenci pri doseganju ciljev in standardov znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so zelo pomembna povratna informacija učencem, njihovim staršem, učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem šole, pa tudi vsem, ki so na državnem nivoju zadolženi za delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Analiza dosežkov je lahko pomembno izhodišče za nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, za lažje spremljanje napredka učencev v času šolanja in za doseganje večje kakovosti delovanja šol.

Verjamemo, da bo Državna komisija pridobljene informacije poskusnega preverjanja znanja lahko uporabila pri pripravi sistema nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v prihodnje.

dr. Janez Vogrinc, l. r.
predsednik Državne komisije za vodenje NPZ 
 

Slovenščina
Preizkus znanja
Navodila za vrednotenje
Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz slovenščine

Matematika
Preizkus znanja
Navodila za vrednotenje
Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike

Poročilo o poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole v šolskem letu 2018/2019

Analiza anketnega vprašalnika za sodelujoče pri poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole

 
Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2017/2018

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju Državna komisija) je na podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2017/18 izvedla poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole.

Splošni namen poskusnega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je bil diagnosticiranje usvojene bralne in matematične pismenosti učencev. Na konkretnih (poskusnih) preizkusih znanja, ki so temeljili na obstoječih učnih načrtih, pa se je preverjala tudi primernost obsega preizkusa, težavnost posameznih tipov nalog, jasnost in razumljivost navodil za reševanje nalog in njihovo vrednotenje ter morebitne težave pri samem vrednotenju.

Izvedba je v logističnem smislu potekala brez večjih težav ali posebnosti, odzivi s šol so bili zelo pozitivni, dosežki učencev pa spodbudni. Preizkus znanja iz slovenščine je pisalo 4012 učencev, iz matematike pa 4053. Skupni dosežek na poskusnem preverjanju znanja iz slovenščine je bil 71,32 odstotne točke, pri matematiki pa 74,37 odstotne točke.

Informacije o tem, kako uspešni so učenci pri doseganju ciljev in standardov znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so zelo pomembna povratna informacija učencem, njihovim staršem, učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem šole, pa tudi vsem, ki so na državnem nivoju zadolženi za delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Analiza dosežkov je lahko pomembno izhodišče za nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, za lažje spremljanje napredka učencev v času šolanja in za doseganje večje kakovosti delovanja šol.

Verjamemo, da bo Državna komisija pridobljene informacije poskusnega preverjanja znanja lahko uporabila pri pripravi sistema nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v prihodnje.

dr. Janez Vogrinc, l. r.
predsednik Državne komisije za vodenje NPZ 

Slovenščina
Preizkus znanja
Navodila za vrednotenje
Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz slovenščine

Matematika
Preizkus znanja
Navodila za vrednotenje
Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike

Poročilo o poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole v šolskem letu 2017/2018

Analiza anketnega vprašalnika za sodelujoče pri poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

 
 
 
zastavi vprašanje
4 + 8 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
splošne informacije

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>