Koledar splošne mature

nazaj

Koledar za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2023
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2023 pri predmetu ekonomija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2023 pri predmetu geografija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2023 pri predmetu umetnostna zgodovina
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2023 pri predmetu zgodovina

Koledar za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2024
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2024 pri predmetu ekonomija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2024 pri predmetu geografija
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2024 pri predmetu umetnostna zgodovina
Koledar za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature 2024 pri predmetu zgodovina


Časi pisanja in dovoljeni pripomočki
Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita (43. člen Pravilnika o splošni maturi).

Pisni izpit iz maturitetnega predmeta opravljajo vsi kandidati v istem izpitnem roku istega dne ob istem času. V jesenskem izpitnem roku splošne mature pa lahko kandidati opravljajo izpit iz maturitetnega predmeta tudi v različnih dnevih (32. člen Zakona o maturi). Trajanje posameznih delov izpita je določeno s predmetnim izpitnim katalogom (22. člen Zakona o maturi).

Časi pisanja 2023
Dovoljeni pripomočki 2023

 • Spomladanski izpitni rok splošne mature 2023

  30. september 2022
  Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

  15. november 2022
  Rok za oddajo predprijave
  Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2023.

  28. marec 2023
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

  20. april 2023
  Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

  27. april 2023
  Rok za spremembo prijave-zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o maturi)

  Od 8. do 18. maja 2023
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

  15. maj 2023
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

  17. maj 2023
  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

  18. maj 2023
  Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

  23. maj 2023
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

  4. maj 2023
  Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina) I. del (Izpitna pola 1 - esej)

  11. maj 2023
  Glasbeni stavek – izpitna pola A

  27. maj 2023
  Angleščina

  29. maj 2023
  Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina) II. del (Izpitna pola 2)

  30. maj 2023
  Filozofijapsihologijasociologija

  31. maj 2023
  Kemija

  1. junij 2023
  Geografija

  2. junij 2023
  Mehanikaelektrotehnikaračunalništvobiotehnologijaekonomijamateriali, likovna teorijaglasbasodobni pleszgodovina in teorija gledališča in filma

  3. junij 2023
  Matematika

  5. junij 2023
  Umetnostna zgodovina

  6. junij 2023
  Nemščinafrancoščina*

  7. junij 2023
  Zgodovina

  8. junij 2023
  Ruščinalatinščinagrščina

  9. junij 2023
  Biologija

  12. junij 2023
  Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurjuslovenščina v Slovenski Istrimadžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatikafrancoščina*

  13. junij 2023
  Španščinafrancoščina*

  14. junij 2023
  Fizika

  *Op: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 15. aprila 2023 na šoli.


  od 12. do vključno 21. junija 2023
  Ustni izpiti mature*
  *OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 3. junija in 10. junija 2023.

  10. julij 2023
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

  od 10. do vključno 12. julij 2023
  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

  13. julij 2023
  Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

  Kandidatu je izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda izpitne dokumentacije.

  Tematski sklopi
  29. avgust 2022 in 7. februar 2023
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2024

   

 • Jesenski izpitni rok splošne mature 2023

  11. julij 2023
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

  13. avgust 2023
  Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

  19. avgust 2023
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
  Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli

  23. avgust 2023
  Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina); I. in II. del (izpitna pola 1 -  esej, izpitna pola 2)

  24. avgust 2023
  Matematika

  25. avgust 2023
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  26. avgust 2023
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  28. avgust 2023
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  29. avgust 2023 Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  30. avgust 2023
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  31. avgust 2023
  Glasbeni stavek – izpitna pola A

  * OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

  31. avgust in 1. september 2023
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

  Od 23. avgusta do vključno 1. septembra 2023
  Ustni izpiti mature

  1. september 2023
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

  4. september 2023
  Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

  15. september 2023
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

  od 15. do vključno 18. septembra 2023
  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

  19. 9. 2023
  Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

  Kandidatu je izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda izpitne dokumentacije.


  Tematski sklopi
  29. avgust 2022 in 7. februar 2023
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2024

 • Spomladanski izpitni rok splošne mature 2024

  1. september 2023
  Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

  15. november 2023
  Rok za oddajo predprijave
  Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2024.

  30. marec 2024
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

  18. april 2024
  Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

  26. april 2024
  Rok za spremembo prijave-zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o maturi)

  Od 9. do 18. maja 2024
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

  14. maj 2024
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

  17. maj 2024
  ​Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

  19. maj 2024
  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

  25. maj 2024
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

  7. maj 2024
  Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina) I. del (Izpitna pola 1 - esej)

  13. maj 2024
  Glasbeni stavek – izpitna pola A

  29. maj 2024
  Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina) II. del (Izpitna pola 2)

  30. maj 2024
  Filozofijapsihologijasociologija

  31. maj 2024
  Biologija

  1. junij 2024
  Angleščina

  3. junij 2024
  Geografija

  4. junij 2024
  Mehanikaelektrotehnikaračunalništvobiotehnologijaekonomijamateriali, likovna teorijaglasbasodobni pleszgodovina in teorija gledališča in filma

  5. junij 2024
  Umetnostna zgodovina

  6. junij 2024
  Ruščinalatinščinagrščina

  7. junij 2024
  Zgodovina

  8. junij 2024
  Matematika

  10. junij 2024
  Nemščinafrancoščina*

  11. junij 2024
  Fizika

  12. junij 2024
  Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurjuslovenščina v Slovenski Istrimadžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatikafrancoščina*

  13. junij 2024
  Španščinafrancoščina*

  14. junij 2024
  Kemija

  *OPOMBA: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 15. aprila 2024 na šoli.

  od 10. do vključno 21. junija 2024
  Ustni izpiti mature*
  *OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2024.

  11. julij 2024
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo*
  *OPOMBA: Dokončni datumi e-vpogledov bodo objavljeni naknadno.

  Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene*
  *OPOMBA: Dokončni datumi e-ugovorov bodo objavljeni naknadno.

  Kandidatu je izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda izpitne dokumentacije.

  Tematski sklopi
  29. avgust 2023 in 6. februar 2024
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2025

 • Jesenski izpitni rok splošne mature 2024

  12. julij 2024
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

  13. avgust 2024
  Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

  19. avgust 2024
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
  Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli

  22. avgust 2024
  Glasbeni stavek – izpitna pola A

  23. avgust 2024
  Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina); I. in II. del (izpitna pola 1 -  esej, izpitna pola 2)

  24. avgust 2024
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  26. avgust 2024
  Matematika

  27. avgust 2024
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  28. avgust 2024
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  29. avgust 2024
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  30. avgust 2024
  Tuji jeziki in izbirni predmeti*

  *OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

  2. september in 3. september 2024
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

  Od 23. avgusta do vključno 4. septembra 2024
  Ustni izpiti mature

  2. september 2024
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

  5. september 2024
  Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

  17. september 2024
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo*
  *OPOMBA: Dokončni datumi e-vpogledov bodo objavljeni naknadno.

  Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene
  *OPOMBA: Dokončni datumi e-ugovorov bodo objavljeni naknadno.

  Kandidatu je izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda izpitne dokumentacije.


  Tematski sklopi
  29. avgust 2023 in 6. februar 2024
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2025

nazaj