english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Obvezni – izbirni del
Kandidati opravljajo splošno maturo iz 5 predmetov.

Skupni, obvezni del: 

Predmeti izbirnega dela:
angleščina, biologija, biotehnologija, ekonomija, elektrotehnika, filozofija, fizika, francoščina, geografija, glasba, grščina, informatika, italijanščina, italijanščina kot drugi jezik, kemija, latinščina, likovna teorija, madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), materiali, mehanika, nemščina, psihologija, računalništvo, ruščina, slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre), sociologija, sodobni ples, španščina, teorija in zgodovina drame in gledališče, umetnostna zgodovina, zgodovina.

Pravila o odločanju za izbirne predmete pri splošni maturi so objavljena v Maturitetnem izpitnem katalogu za splošno maturo za posamezno leto.  


Osnovna – višja raven
Kandidat lahko predmete na osnovni in višji ravni zahtevnosti opravlja v skladu s pravili Maturitetnega izpitnega kataloga za splošno maturo za posamezno leto.


Deli maturitetnih izpitov
Vsebin učnih načrtov, ki se v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi preverjajo z izpiti splošne mature ni mogoče kakovostno oceniti le z eno vrsto izpita, zato se pri splošni maturi znanja ocenjujejo na več načinov. Zunanji – pisni izpit se pri vseh predmetih dopolnjuje z eno od možnih različic tako imenovanega notranjega dela izpita. Ti načini so lahko: ustni izpit, vaje, naloge, izpitni nastop in druge oblike praktičnega dela izpita (npr. praktikum).


Časi pisanja in dovoljeni pripomočki
Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita (43. člen Pravilnika o splošni maturi).

Pisni izpit iz maturitetnega predmeta opravljajo vsi kandidati v istem izpitnem roku istega dne ob istem času. V jesenskem izpitnem roku splošne mature pa lahko kandidati opravljajo izpit iz maturitetnega predmeta tudi v različnih dnevih (32. člen Zakona o maturi). Trajanje posameznih delov izpita je določeno s predmetnim izpitnim katalogom (22. člen Zakona o maturi).

Časi pisanja 2020
Dovoljeni pripomočki 2020


Preglednica izpitnega gradiva za splošno maturo 2020


Predmeti splošne mature
angleščina
biologija
biotehnologija
ekonomija
elektrotehnika
filozofija
fizika
francoščina
geografija
glasba
grščina
informatika
italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Slovenski Istri
italijanščina kot materinščina
italijanščina kot tuji jezik
kemija
latinščina
likovna teorija
madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
madžarščina kot maternščina
matematika
materiali
mehanika
nemščina
psihologija
računalništvo
ruščina
slovenščina
slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre)
sociologija
sodobni ples
španščina
teorija in zgodovina drame in gledališče
umetnostna zgodovina
zgodovina

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
4.00€
Zbirka maturitetnih nalog z besedili in rešitvami 2005-2010
7.36€
Nadja Zgonik, Anton Starc, Tanja Mastnak, Snežana Sotlar
9.18€
Zbirka maturitetnih nalog z besedili in rešitvami 2012-2018
14.71€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016
14.71€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017
14.71€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
4.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017
14.71€
 
 
 
zastavi vprašanje
0 + 6 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
predmeti

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>