Vabilo k zunanjemu ocenjevanju pri SM

nazaj

datum: 13.11.2012

kategorija: Splošna matura

Državni izpitni center vabi k sodelovanju strokovnjake, ki bi želeli postati zunanji ocenjevalci pri predmetih splošne mature:

 • ekonomija,
 • elektrotehnika,
 • fizika,
 • francoščina,
 • italijanščina,
 • materiali,
 • mehanika,
 • ruščina.


Pogoji

Zunanji ocenjevalci za posamezne predmete splošne mature so lahko:

 • visokošolski učitelji in sodelavci s habilitacijo ustreznega strokovnega področja in vsaj dvema letoma pedagoških izkušenj;
 • učitelji z ustrezno strokovno izobrazbo, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje predmeta splošne mature in so poučevali ali poučujejo predmet vsaj dve leti;
 • upokojeni visokošolski učitelji in sodelavci ter upokojeni srednješolski učitelji, ki izpolnjujejo pogoje iz prve oziroma druge alineje.

 
Zunanjim sodelavcem nudimo:

 • izobraževanje s področja zunanjega preverjanja znanja, ki je nujno potrebno za uspešno delo;
 • možnost napredovanja po pravilniku o napredovanju v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 • finančno nadomestilo za opravljeno delo.

Ocenjevanje bo potekalo v času izpitnih rokov splošne mature.

Vaše vloge (obvezno navedite, za kateri maturitetni predmet se prijavljate) z dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopija diplome, fotokopija potrdila o strokovnem izpitu, potrdilo o najmanj dveh letih pedagoških izkušenj) pričakujemo do vključno 30. novembra 2012. Vlog, prispelih po tem datumu, ne bomo obravnavali. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v januarju 2013.

Vlogo pošljite na naslov:
Državni izpitni center
Ob železnici 16
p. p. 2772
1001 Ljubljana

 

nazaj