Pred spomladanskim izpitnim rokom SM 2014

nazaj

datum: 30.05.2014

kategorija: Splošna matura

Jutri, 31. maja 2014, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.


Splošna matura

Letos sta se k spomladanskemu roku splošne mature prvič prijavila 7.502 kandidata (lani 8.025) s 85 šol, ki bodo maturo opravljali iz 34 različnih predmetov.

Prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika, so kandidati pisali že 6. maja. Ocenjevanje eseja že poteka. Drugi del pisnega izpita iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) bodo opravljali v ponedeljek, 2. junija.

Pisni izpit iz matematike bo potekal v soboto, 7. junija, pisni izpit iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo potekali od 3. do 16. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od 14. do 23. junija. V času med pisnimi in ustnimi izpiti bodo dijaki nižjih letnikov gimnazij imeli pouk oziroma različne dejavnosti in izbirne vsebine.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni na šolah v ponedeljek, 14. julija. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Dodatni maturitetni izpiti

Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.612 (lani 1.662) kandidatov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz angleščine, psihologije in sociologije.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj