Pred esejem splošna matura 2019

nazaj

datum: 26.04.2019

kategorija: Splošna matura

V torek, 7. maja 2019, bodo dijaki v slovenskih gimnazijah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita sta se prijavila 6.702 kandidata. Letošnji tematski sklop »Stiske družine in posameznika na zgodovinskih prelomnicah« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Maje Haderlap Angel pozabe in Andreïa Makina Francoski testament.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 29. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali 1., 6., 11., 12. in 13. junija. 8. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 30. majem in 14. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 13. in 22. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v četrtek, 11. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov maturantom, od sedme ure zjutraj, omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 84 šolah, prvič jo bo opravljalo 6.346 kandidatov. Lansko leto je splošna matura potekala na 85 šolah in jo je prvič opravljalo 6.356 kandidatov. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo od 84 do 87 % prijavljenih kandidatov, letno pa od 86 do 89 %.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.853 kandidatov (lani 1.814), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj