Vpogledi in ugovori po jesenskem roku SM 2005 - 2. seja

nazaj

datum: 24.10.2005

kategorija: Splošna matura

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na svoji seji v petek, 21. oktobra, obravnavala ugovore 61 kandidatov, ki so ugovarjali ocenam pri 74 izpitih. Kandidati so ugovarjali ali na način izračuna izpitne ocene, ali na oceno, ali pa na oboje. Na podlagi pregleda dokumentacije ugovorov na način izračuna izpitne ocene in na podlagi izvedenskih mnenj pri ugovorih na oceno se je 12 kandidatom pri 13 izpitih ocena izboljšala, od teh je 9 kandidatov po uspešno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. Ostali kandidati v postopku ugovora na oceno niso bili uspešni. Državna komisija za splošno maturo bo 61 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovega ugovora danes, 24. oktobra, sklepe DK SM pa bodo prejeli naknadno.

Po obeh jesenskih sejah DK SM je uspeh pri splošni maturi izboljšalo 19 kandidatov, od tega je 18 kandidatov splošno maturo izdelalo. Za 9 kandidatov
izboljšanje ocene iz enega predmeta ni pomenilo spremembe splošnega uspeha, ker so vsaj pri enem od drugih predmetov še vedno negativni.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj