Pred jesenskim izpitnim rokom SM in PM 2014

nazaj

datum: 22.08.2014

kategorija: Splošna matura

V ponedeljek, 25. avgusta, bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah potekal prvi dan jesenskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

Splošna matura
K splošni maturi se je prijavilo 2.645 kandidatov (lani 2.847); prijavljeni kandidati bodo v jesenskem izpitnem roku opravljali izpite iz 34 različnih predmetov. 699 kandidatov splošno maturo opravlja prvič (lani 790), 827 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita (lani 858). Drugi del izpitov opravlja 167 kandidatov, ki splošno maturo 2014 opravljajo v dveh delih. Letos v jesenskem izpitnem roku 158 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu.

V skladu s koledarjem splošne mature letošnji jesenski rok poteka v šestih dneh. Pisni izpit iz matematike bo potekal v torek, 26. avgusta. Kandidati bodo pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov od srede, 27. do sobote, 30. avgusta.

Od ponedeljka, 25. avgusta do srede, 3. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 15. septembra na šolah.

Poklicna matura
Pri poklicni maturi se je k jesenskemu izpitnemu roku prijavilo 3.427 kandidatov (lani 3.965) s 149 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati izpit iz tretjega predmeta poklicne mature opravljali po naslednjem razporedu: iz matematike v torek, 26. avgusta, iz angleščine, iz nemščine in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v petek, 29. avgusta.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v ponedeljek, 1. septembra.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta pripraviti seminarsko nalogo ali izdelek oz. storitev in opraviti zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Od ponedeljka, 25. avgusta do srede, 3. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 8. septembra.

Dodatni maturitetni izpiti
Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 363 kandidatov (lani 387), največ pri psihologiji, zgodovini, sociologiji, matematiki in angleščini.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj